Mamy na stronie: 30552 materiałów

Elektryczność

Prądem elektrycznym nazywamy uporządkowany ruch ładunków elektrycznych pod wpływem pola elektrycznego.
Natężeniem prądu elektrycznego określamy stosunkiem ładunku przepływającego przez przekrój poprzeczny przewodnika do czasu, w którym ładunek ten przepływa. [Miarą natężenia prądu jest stosunek ładunku elektrycznego przepływającego przez przekrój poprzeczny przewodnika do czasu jego przepływu]. Natężenie prądu to wielkość charakteryzująca prąd elektryczny.
I=
I - natężenie prądu; wyrażane w amperach [A]
Q - ilość ładunku przepływającego przez poprzeczny przekrój przewodnika; wyrażenie w kulombach [C]
1 C = 1A * 1s
t - czas; wyrażenie w sekundach [s]
Kulomb jest to ładunek, który przepływa przez poprzeczny przekrój przewodnika, gdy płynie w nim prąd o natężeniu 1 ampera w czasie 1 sekundy. 1 C = 1 A * 1 s
I Prawo Kirchhoffa. Suma prądów dopływających do dowolnego węzła jest równa sumie prądów odpływających z tego węzła
Prawo Ohma dla odcinka obwodu elektrycznego. Natężenie prądu elektrycznego w przewodniku jest wprost proporcjonalne do przyłożonego napięcia i odwrotnie proporcjonalne do...
Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT