Mamy na stronie: 30552 materiałów

Produkcja energii elektrycznej a ekologia

Kryzys energetyczny w 1973 roku spowodował duży wzrost ceny ropy naftowej innych paliw. Z tego powodu zainteresowano się niekonwencjonalnymi Ľródłami energii oraz technologiami wytwarzania energii elektrycznej.
Nowe niekonwencjonalne Ľródła energii elektrycznej można podzielić na:

• Odnawialne - energia słoneczna, energia wiatru, energia cieplna oceanów i energia fal morskich;
• Nieodnawialne - wodór, energia magneto – hydro - dynamiczna;
• Energię geotermiczną można zaliczyć zarówno do Ľródeł energii odnawialnych (energia cieplna z wnętrza ziemi) jak i nieodnawialnych (gejzery).

Pierwotne Ľródła energii Naturalne procesy przemiany energii Techniczne procesy przemiany energii Forma uzyskanej energii
Słońce Woda Parowanie, topnienie lodu i śniegu, opady Elektrownie wodne Energia elektryczna
Wiatr Ruch atmosfery Elektrownie wiatrowe Energia cieplna i elektryczna
Energia fal Elektrownie falowe
Promienio-wanie słoneczne Prądy oceaniczne Elektrownie wykorzystujące prądy oceaniczne Energia elektryczna
Nagrzewanie powierzchni ziemi i atmosfery Elektrownie wykorzystujące ciepło oceanów Energia elektryczna
Pompy ciepła Energia cieplna
Promieniowanie słoneczne Kolektory i cieplne elektrownie słoneczne Energia cieplna
Fotoogniwa i elektrownie słoneczne Energia elektryczna
Fotoliza Paliwa
Biomasa Produkcja biomasy Ogrzewanie i elektrownie cieplne Energia cieplna i elektryczna
Urządzenia przetwarzające Paliwa
Ziemia Rozpad izotopów Źródła geotermalne...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT