Mamy na stronie: 30552 materiałów

Zjawiska dyfrakcji i interferencji potwierdzają falowy charakter światła.

Zjawiska dyfrakcji i interferencji potwierdzają falowy charakter światła.
Punkt o środku w którym spotykają się fale interferujące w fazach zgodnych spełnia warunek, że różnica dróg optycznych jest równa całkowitej wielokrotności długości fal. Punkt w którym spotykają się fale w fazach przeciwnych (wygłuszeniu światła) spełnia warunek że różnica dróg optycznych jest równa nieparzystej wielokrotności połowy dług. fali. Dla siatki dyfrakcyjnej, której odległość między szczelinami wynosi d (tą odległ nazywamy stałą siatki) warunek wzmocnienia ma postać (nλ=dsinαn ) Obraz który otrzymujemy na ekranie nazywamy obrazem interferencyjnym. Na podstawie obrazu interferencyjnego można wyznaczyć długość fali światła L>>x=> tg α1≈sin α1 Ponieważ L jest dużo większe od x λ=d sinα1 =>d*(x/L) sinαn=(nλ)/d=> sinαczerw=(nλczer)/d, sinαfiol=(nλfiol)/d, długość fali fiolet najkrutsza, długość fali czerw najdłuższa λczer> λfiol=> αczerw> αfiol λ=v/υ Fale spujne to takie, które mają tą samą częstotliwość i dla których w każdym punkcie różnica faz nie zależy od czasu.
Polaryzacja światła – Jeżeli drgania fali elektromagnetycznej zachodzą tylko w jednej płaszczyźnie to taką fale nazywamy falą spolaryzowaną liniowo. Fale można spolaryzować w wyniku zjawiska odbicia od dielektryka. Jeżeli promień odbity tworzy z promieniem załamanym kąt 90o to fala odbita od dielektryka jest spolaryzowana, a kąt padania dla którego...
Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT