Mamy na stronie: 30552 materiałów

fizyka - elektron, przewodnictwo, tranzystor, emiter

Pojedynczy atom może znajdować  się w jednym z wielu stanów o różnych energiach, gdyż elektrony znajdujące się w przestrzeni wokół jądra atomow. zajmują określone poziomy energetyczne.
En= E1/n2 = E0/n2
L= nh/2pi
Gdy elektron znajduje się na najbliższych orbitach mówimy, że atom jest w stanie podstawowym.
Położenie elektronu na danym poziomie określa się za pomocą liczb kwantowych. L. kwantowe to liczby C lub połówkowe, związane z 1 z możliwych wartości skwantowanej wielkości fizycznej, takiej jak: energia, pęd lub moment pędu.
Elektrony zajmują wszystkie najniższe poziomy zgodnie z zakazem Pauliego, który brzmi: 2 elektrony nie mogą jednocześnie przebywać w tym samym stanie. Wynika z tego, że w stanie o tych samych parametrach ruchu postępowego (energia, pęd, moment pędu w ruchu orbitalnym) mogą znajdować się najwyżej 2 elektrony o przeciwnych ruchach spinu.
W ciele stałym atomy ułożone są w sieci krystalicznej tak blisko siebie, że ich oddziaływanie powoduje przesunięcie i rozszczepienie poziomów energetycznych. Przy zbliżaniu atomów do siebie poziomy energetyczne rozsuwają się nieznacznie. Stykające się poziomy energetyczne atomów w sieci krystalicznej, znajdujące się w odl. k0 od siebie nie tylko rozsuwają się, ale każdy z nich rozprzestrzenia się na wszystkie atomy danego kryształu.
Biorąc pod uwagę przewodnictwo elektr. ciała stałe dzielimy na: przewodniki, izolatory, półprzewodniki.
(opór) R=...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT