Mamy na stronie: 30552 materiałów

Grawitacja

Spadanie ciał swobodnych na ziemię człowiek obserwował od niepamiętnych czasów. Po raz pierwszy zaczęli się nad tym zastanawiać starożytni Grecy. Ich poglądy jednak, oparte na powierzchownych obserwacjach, zawierały więcej wniosków fałszywych niż prawdziwych. Największy wpływ na dalszy rozwój poglądów (wpływ negatywny) miały koncepcje Arystotelesa. Uważał on, że wszystkie ciała niebieskie poruszają się ruchem naturalnym, przyrodzonym, bez działanie jakich kolwiek czynników. Eliminował tym samym ciążenie powszechne. Natomiast ciała poruszające się w pobliżu Ziemi dzielił na dwa rodzaje: ciała lekkie i ciała ciężkie. Pierwsze np. ogień, miały tę właściwość, że dążyły do zajęcia miejsca jak najdalej środka świata (który miał znajdować się w środku Ziemi); drugie wykazywały naturalną dążność wręcz przeciwnej natury i dlatego spadały na Ziemię. Przy tym Arystoteles zakładał, że dążność ciał do zajęcia miejsca możliwie jak najbliżej środka świata jest tym silniejsza, im są one cięższe i im bliżej środka świata się znajdują. W wyobrażeniach tych można byłoby się dopatrywać sformułowania prawa powszechnego ciążenia (dla ciał znajdujących się w pobliżu Ziemi), jednakże miarą dążności ciał do ulokowania się blisko środka świata była dla Arystotelesa nie siła, lecz prędkość. A z tego wynikał wniosek, że ciała cięższe powinny spadać szybciej niż ciała lżejsze.
Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT