Mamy na stronie: 30552 materiałów

jądrówka

AZX
Z – l.atomowa (informuje nas ile protonów znajduje się w jądrze pierwiastka lub liczbie elektronów krążących po orbitach wokół niego)
A – l.masowa (suma protonów i neutronów)
α = 42He
β- = 0-1e
β+ = 01e

Przez promieniowanie jądrowe rozumiemy promieniowanie α, β, γ.
· Promieniowanie α to strumień dodatnich ciężkich jąder helu.
· Promieniowanie β dzielimy na β- i β+
· Promieniowanie γ.


Ř Pierwiastkami, które rozpadają się samorzutnie są te, których liczba atomowa jest większa od 82.
Ř Pierwiastki transuranowe otrzymujemy w drodze sztucznych reakcji jądrowych. Zaliczamy do nich atomy o liczbie większej lub równej 93.


Ř Dla każdej reakcji jądrowej spełnione są 2 zasady:
1.) zasada zachowania ładunku
2.) zasada zachowania l. Masowej

Ř Promieniowanie γ powstaje wtedy, gdy jądro atomu przechodzi ze stanu bardziej wzbudzonego do stanu mniej wzbudzonego.
Ř Wszystkie pierwiastki promieniotwórcze tworzą 4 rodziny promieniotwórcze:
A) rodzina toru
B) rodzina neptunu
C) rodzina uranowo-radowa
D) rodzina uranowo-aktynowa

Ř Właściwości promieniowania...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT