Mamy na stronie: 30552 materiałów

Rozwój poglądów na budowę układu słonecznego

Rozwój poglądów na budowę Układu Słonecznego

Teoria geocentryczna jest to teoria budowy świata, według której nieruchoma Ziemia znajduje się w centrum Wszechświata, a wokół niej krążą wszystkie pozostałe ciała niebieskie. U podstaw teorii geocentrycznej leżały założenia o centralnym położeniu Ziemi, kulistym kształcie ciał niebieskich oraz o kołowości i jednostajności ich ruchów. Teoria ta powstała w starożytności, największą popularność w jej zakresie zyskały: system stref homocentrycznych, stworzony przez Platona, Eudoksosa z Knidos i Arystotelesa, oraz system epicykliczny, stworzony przez Apoloniusza i Hipparcha, opracowany ostatecznie przez Ptolemeusza (przez to nazywana teorią ptolemeuszowską).
Mapa Ptolemeusza - jedna z pierwszych map świata powstała około 160-180 roku n.e. Przedstawia ona cały znany wpółczesnym Świat. Była częścią sytentycznego dzieła geograficznego stworzonego przez Ptolemeusza z Aleksandrii. Być może jest kopią jakichś dawnych map, ponieważ ukazuje prawdopodobnie w niektórych rejonach topografię z czasów ostatniego zlodowacenia. Charakterystyczne dla mapy Ptolemeusza jest duża wyspa na Oceanie Indyjskim zwana Taprobaną, a sam ocean jest zamknięty. Znajduje się też tzw. Złoty Chersonez. Jest to duży półwysep w miejscu obecnego Półwyspu Malajskiego, Sumatry i Borneo. Obszar taki istniał podczas ostatniego zlodowacenia i przez naukowców jest zwany Sundalandem.Schematyczny układ lądów na...
Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT