Mamy na stronie: 30552 materiałów

Rozkład nauczania fizyki

1. Fizyka jako nauka. Przedstawienie wymagań edukacyjnych Ogólna znajomość wymagań edukacyjnych po zakończeniu kształcenia. Regulamin pracowni fizycznej. Posługiwanie się pojęciami: ciało fizyczne, substancja Filozoficzne korzenie fizyki. Filozofia - jako "miłość mądrości"
2. Przykłady zjawisk fizycznych jako zmian zachodzących w przyrodzie Obserwacja jako technika poznawczo badawcza. Odpowiedzialność człowieka za stan planety, na której żyje. Jak uczeń może zapobiegać degradacji środowiska. Obserwacja i opis wybranych zjawisk przyrodniczych: opady, parowanie, skraplanie. Sposoby zapobiegania marnotrawstwu wody - źródła życia Heraklit z Efezu - "Panta rhei" (rozmowa filozofa i jego ucznia w formie dramy) Edukacja ekologiczna Lit. - 15, notka 750, 820
3. Rodzaje i przykłady oddziaływań między ciałami Makroświat i mikroświat. Rodzaje oddziaływań fundamentalnych. Doświadczenie jako technika poznawczo badawcza. Informacja, że nie ma bezpośredniego kontaktu między oddziaływującymi ciałami (opierając się o ścianę - nigdy jej nie dotykamy.)* Wykonywanie prostych doświadczeń potwierdzających istnienie oddziaływań grawitacyjnych, elektrostatycznych i magnetycznych. Umiejętność wskazania przejawów poznanych oddziaływań w życiu codziennym Rene Descartes (Kartezjusz) - i jego formuła filozoficzna: "Cogito, ergo sum" - "Myślę, więc jestem". Myśli poznanych filozofów - gra dydaktyczna. * Zaintrygowanie i rozbudzenie...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT