Mamy na stronie: 30552 materiałów

odległość siatki od ekranu

L – odległość siatki od ekranu
x – odległość między zerowym a pierwszym
prążkiem widma interferencyjnego
n – rząd ugięcia n=0,1,2,3... αn – kąt ugięcia
nλ=dsinαn
d=1mm(10-3m)/ilość szczelin na 1 mm
L>>x=> tg α1≈sin α1
λ=d sinα1 =>d*(x/L)
sinαn=(nλ)/d=> sinαczerw=(nλczer)/d
sinαfiol=(nλfiol)/d
długość fali fiolet najkrutsza
długość fali czerw najdłuższa
sinαn≤1 nλ=dsinα, sinα=(nλ)/d
(nλ)/d≤1 n≤dλ, sinα/sin β=n/1=n
α+β=90, β=90-α, sinα/sin(90-α)=n
sinα/cosα=n tgα=n – warunek polaryzacji
Ef=hυ – energia fotonu.
h=6,6*10-34 stałą Plankpa
υ- częstotliwość padającego światła
p=mv – pęd, E=mc2 – wzór Einsteina
pf=(hυ)/c – pęd fotonu, hυ=W+Ekel
λ=h/p– fala Brogila
hυgr=eU, υgr=eU/h, λ=C/υ,
λgr=Ch/eU, mV2/2=eU, q(υa-υb)=W=U
p=√2Eme-pęd
2dsinθ=nλ – wzmocnienie,
warunek...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT