Mamy na stronie: 30552 materiałów

Pojęcia podstawowe: elektroliza

Pojęcia podstawowe: elektroliza
to zespół reakcji biegnących
w roztworze i na elektrodach
pod wpływem przyłożonej z zewnątrz różnicy potencjału.

E0K=A w ogniwie E0A=K w ogniwie EwEwK EwA
E0K=A w ogniwie – potencjał półogniwa stanowiącego w elektrolizerze rolę katody
E0A=K w ogniwie – potencjał półogniwa stanowiącego w elektrolizerze rolę anody
EwK = E0K – ηK – potencjał wydzielania katodowego
EwA = E0A + ηA – potencjał wydzielania anodowego
UR = EwA - EwK - napięcie wydzielania, zwane napięciem rozkładu (elektroliza była pierwszą
metodą dzięki, której rozłożono wodę na pierwiastki)
UE = UR + i * Rw - napięcie elektrolizy
i * Rw - spadek napięcia na oporze wewnętrznym przewodnika

Przyczyny nadnapięć to opory:
• ruchu solwatowanych jonów w kierunku elektrod,
• pozbywania się otoczek solwatacyjnych (hydratacyjnych w przypadku wody),
• procesów przekazywania elektronów,
• wbudowywania się w sieć krystaliczną elektrody.

OGNIWO wielkość
porównywana ELEKTROLIZER
ma znak dodatni KATODA ma znak ujemny
ma znak ujemny ANODA ma znak dodatni
siła elektromotoryczna BODZIEC antysiła elektromotoryczna
U = │SEM│tak naprawdę
U = │SEM│ + │ηA + K│
samorzutna REAKCJA wymuszona
(odwrotna do reakcji
w ogniwie*)
tylko dla ogniw odwracalnych tzw. bateryjek akumulacyjnych

Prawa elektrolizy Farada,ya:

I prawo elektrolizy (znane z życia codziennego!)
masa substancji wydzielonej na elektrodzie jest proporcjonalna
do ładunku, który przepłynął przez elektrodę:
m = kit
m -...
Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT