Mamy na stronie: 30552 materiałów

Życie poza Ziemią

Życie poza Ziemią


Rewolucja kopernikańska upowszechniła pogląd, że Ziemia nie stanowi centrum wszechświata, a jest zaledwie jedną z planet krążących wokół Słońca. Nowa wizja świata poważnie zachwiała średniowiecznym dogmatem, głoszącym, że człowiek jako najdoskonalsze stworzenie boskie jest podmiotem wszystkiego, co istnieje. Pobudza wyobraźnię, kłaniała do refleksji.
To właśnie wyobraźnia zgubiła XVI-wiecznego myśliciela włoskiego Giordona Bruna – spłonął na stosie między innymi za rozważania o nieznanych dalekich światach, na których żyją istoty inteligentne. Z czasem jednak zaczęto uważać za naturalne, że inne planety, podobnie jak Ziemia, mogą być zamieszkane przez istoty rozumne. Emocje budziły jednak dociekania, kim są nasi sąsiedzi kosmici. Jeden z największych filozofów nowożytnych, Immanuel Kanat (1724-1804), zakładał na przykład, że im planeta leży dalej od Słońca, tym jej mieszkańcy są doskonalsi fizycznie i moralnie. O ileż lepiej zorganizowani od Ziemian musieli być, zdaniem Kanta, Jowiszanie, mając do dyspozycji dobę zaledwie dziesięciogodzinną, o czternaście godzin krótszą niż nasza!
Wielką sensację wzbudziło pod koniec XIX wieku odkrycie włoskiego astronoma Giovaniego Virginia Shiaparellego, który zobaczył na Marsie system kanałów, charakteryzujący się – jak twierdził – „nieopisaną prostą symetrią, która nie może być dziełem przypadku”. Już wcześniej przypisano tej planecie...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT