Mamy na stronie: 30552 materiałów

Prawo Archimedesa

Ciało fizyczne to organizmy żywe i martwe. Miarą oddziaływania wzajemnego ciał jest siła. Oddziaływania dzieli się na magnetyczne, grawitacyjne, elektryczne, sprężyste. Skutki oddziaływania mogą być statyczne (zmiana kształtu lub dynamiczne (ruch, zatrzymanie, zmiana kierunku). Co to jest wzajemność oddziaływania? Chodzi o to, że gdy ciało A oddziaływuje na ciało B to jednocześnie ciało B oddziaływuje na ciało A. Różne ciała znajdują się w różnym stanie skupienia: ciecze to np. woda, gazy - np. tlen (Uwaga! Powietrze nie jest gazem tylko mieszaniną gazu!), oraz ciała stałe - np. drewno.
Właściwości cieczy
•    nie mają kształtu
•    są nieściśliwe (trudno ściśliwe)
•    mają objętość
•    górna powierzchnia cieczy to powierzchnia swobodna
•    przyjmują kształt naczynia, w którym się znajdują
Właściwości ciał stałych
•    mają ciężar
•    mają kształt
•    mają objętość
•    objętość nie zależy od kształtu naczynia
•    są nieściśliwe
Ciała stałe można podzielić na sprężyste, plastyczne i kruche.
Właściwości gazów
•    nie mają kształtu
•    są ściśliwe i rozprężliwe (łatwo można zmienić ich objętość)
Rozszerzalność cieplna to zwiększenie objętości cieczy, gazów i ciał stałych pod wpływem ogrzewania. Efekt ten najbardziej widoczny jest u gazów, a najmniej u ciał stałych. Zjawisko rozszerzalności cieplnej cieczy wykorzystuje się w termometrach, a ciał stałych np. w tzw....
Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT