Mamy na stronie: 30552 materiałów

Siły oporu ruchu - referat

Siły oporu ruchu są to siły przeciwdziałające ruchowi. Zwrot sił oporu ruchu jest zawsze skierowany przeciwnie do zwrotu prędkości ciała lub siły wprawiającej ciało w ruch.
Siły przeciwdziałające ruchowi, występujące na styku dwóch ciał, nazywamy tarciem. Gdy ciało się porusza, zwrot siły tarcia jest zawsze przeciwny do zwrotu prędkości ciała. Gdy ciało spoczywa, zwrot siły tarcia jest przeciwny do zwrotu siły dążącej do wprawienia danego ciała w ruchu.


Wszystkie ciała poruszające się napotykają na opór ruchu ze strony ośrodka w którym się poruszają. Siły, które powstają wskutek oporu środowiska, takie jak:
• opór powietrza wywierany na lecący pocisk lub samolot
• opór wody wobec ruchu statku, żaglówki, łodzi
• opór jednej powierzchni przesuwającej się po drugiej
Wszystkie takie siły nazywane są siłami tarcia. Ich pochodzenie jest złożone, maja jednak wspólne cechy - ich wielkość zależy od prędkości, z jaką ciało porusza się w ośrodku, a kierunek jest zawsze skierowany przeciwnie do ruchu. Na ciało spoczywające na stole nie działa żadna siła tarcia. Jeśli jednak chcemy je pociągnąć. Odczuwamy siłę oporu przeciwną do kierunku ruchu.
Rozróżniamy dwa zasadnicze typy tarcia - wewnętrzne i zewnętrzne.
Tarcie zewnętrzne - zjawisko oporu w płaszczyźnie zetknięcia dwóch stykających się ciał, będących w ruchu względem siebie; siła skierowana do kierunku ruchu ciała; zjawisku tarcia towarzyszy...
Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT