Mamy na stronie: 30552 materiałów

tarciedźwigniasiłaprzesunięciedotyk

Wyjaśnienie pojęć tarci, dźwigni

Tarcie wyst. Wtedy , gdy dwa ciała stykają się ze sobą i działa siła, która dąży do przesunięcia
jednego z tych ciał względem drugiego.Tarcie jest to siła działająca na na styku powierzchni dwóch
ciał , zwrucona przeciwnie do zwrotu siły zmierzającej do przesunięcia ciała . Dopuki ciała spoczywają
względem siebie, siłę tarcia nazywamy siłą tarcia statycznego. Gdy ciała poruszają się względem siebie
, stykają się ze sobą mówimy o tarciu kinetycznym. Tarcie jest jednym z przejawów oddziaływania ciał .
Podobnie jak dla wszystkich rodzajów oddziaływań, również dla Tarcia słuszna jest 3 zasada dynamiki
NEWTONA. Przyczyny powstawania tarcia; chropowatość powierzchni stykających się ze sobą ciał.
Chropowatość ta wyst. Zawsze nawet, wtedy, gdy powierzchnia jest dokładnie wygładzona.
Tarcie jest proporcjonalne do siły przyciskającej ciało do podłoża siły nacisku Fn, tarcie zależy od
rodzaju trących się powierzchni, tarcie nie zależy od wielkości trących się powierzchni.

Dźwignia dwustronna to ciało sztywne osadzone na osi ( lub podparte ) na które
działają co najmniej dwie siły przyłożone po przeciwnych stronach osi obrotu
( lub punktu podparcia ).Dźwignia jest w równowadze gdy wartości sił do niej
przyłożonych są odwrotnie proporcjonalne do długości ich ramion. F1*r1=F2*r2
Dźwignia jednostronna to sztywny drążek (lub belka) na którym działają siły
przyłożone po tej samej stronie osi...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT

Powiązane artykuły w naszych serwisach: