Mamy na stronie: 30552 materiałów

Wpływ procesów wytwarzanej energii na środowisko naturalne

WPŁYW PROCESÓW WYTWARZANEJ ENERGII  NA ŚRODOWISKO NATURALNE

Spis treści

1. Energia geotermiczna.
2. Natura energii geotermicznej.
3. Obszary hydrotermiczne.
4. Wykorzystanie energii geotermalnej.
5. Gejzery jako źródła energii geotermalnej.
6. Energia geotermalna na świecie.
7. Energia geotermalna w Polsce.
8. Zalety energii geotermicznej.
9. Wady energii geotermicznej.
10. Energia słoneczna.
11. Energia wiatrowa jako czynnik rozwoju.
12. Energia jądrowa.
13. Energia fal.
14. Wulkany.
15. Rozmieszczenie wulkanów.
16. Wulkany we wszechświecie.
17. Wulkanologia.
18. Powstawanie wulkanów.
19. Katastrofalne czynniki działalności wulkanicznej.

 

1. Energia geotermiczna
Olbrzymie zasoby energii geotermicznej związane są z wysoką temperaturą jądra Ziemi, utrzymującą się dzięki prądom konwekcyjnym w ciekłej strefie jądra zewnętrznego (grubość około 2080 km) w przedziale 4000-4800cC, pomimo ciągłego odpływu ciepła. Możliwość eksploatacji tych zasobów energetycznych zależy od stanu techniki głębokości wierceń. Przy tym minimalna głębokość wiercenia szybów uzależniona jest od minimalnej temperatury, przy której wykorzystanie ciepła można jeszcze uznać za opłacalne oraz od gradientu geotermicznego wynoszącego przeciętnie 30°C na kilometr głębokości. Natomiast stopień geotermiczny, czyli odległość w głąb Ziemi odpowiadająca wzrostowi temperatury o 1°C, wynosi w Europie średnio 33 m. Wielkość ta...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT