Mamy na stronie: 30552 materiałów

Wzory fizyczne

Ciężar ciała
Fg = m · g
Gęstość
ρ = m/V
Ciśnienie
p = Fn/S
p – ciśnienie [1Pa]
Fn – wartość parcia(nacisku) [1N]
S – pole powierzchni [1m²]
Ciśnienie hydrostatyczne
p = ρ · g · h
p – ciśnienie cieczy [1Pa] [1Pa = N/m²]
ρ – gęstość cieczy [1kg/m³]
g – przyśpieszenie ziemskie [1N/kg]
h – wysokość słupa cieczy [1m]

Siła wyporu
Fw = ρc · g · Vc
Fw – siła wyporu [1N]
ρc – gęstość cieczy [1kg/m³]
g – przyśpieszenie ziemskie [1N/kg]
Vc – objętość wypartej cieczy [1m³]
Fw = Fg
Fw – siła wyporu
Fg – ciężar wypartej cieczy

Ruch jednostajnie prostoliniowy
Prędkość
s = V · t
V = Δx/Δt
V – prędkość [1m/s]
Δx – przemieszczenie [1m]
Δt – czas trwania przemieszczenia [1s]

Ruch niejednostajny
Prędkość chwilowa
Vch = Δxm/ Δtm
Δxm – przemieszczenie [1m]
Δtm – mały przyrost czasu [1s]
Prędkość średnia
Vśr = Δxc/Δt
Δxc – przemieszczenie [1m]
Δt – czas trwania ruchu(przyrost czasu) [1s]

Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy
droga
s = a · t ²/2 a = 2s/t²
przyspieszenie
a = ΔV/Δt
prędkość
V = a · t

II zasada dynamiki Newtona
a = F/m
a = ΔV/Δt
F = m · ΔV/Δt

Pęd ciała
p = m · V

Ruch po okręgu
prędkość (ruch jednostajny)
V = 2πr/T
t = T T = czas potrzebny do pełnego okrążenia koła zwany okresem [1s]
s = 2πr – droga [1m]

Prawo powszechnego ciążenia
F = G · m1 · m2/r²
F – siła grawitacji [1 N]
m1, m2 – masy ciał [1kg]
r – odległość między tymi ciałami [1m]
G – stała grawitacji [1N · m²/kg²]
Praca
W = F · s
Moc
P = W/t

Energia potencjalna
Ep = m · g · h

Energia kinetyczna
Ek = m · V²/2

Ep + Ek =...
Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT