Mamy na stronie: 30552 materiałów

Trzy zasady dynamiki - o czym mowia ?

 W 1687 wydał Newton fundamentalne dzieło 'Philosophiae Naturalis Principia Mathematica' ('Zasady matematyczne filozofii naturalnej'), opublikowane wiele lat po opracowaniu przez niego większości opisanych w nim rezultatów, zawierało m.in. trzy zasady dynamiki; we współczesnym sformułowaniu:

1-sza zasada (bezwładności): jeśli na ciało nie działają żadne siły, lub działające siły równoważą się, ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym po linii prostej.
2-ga zasada (przyspieszenia): F = m*a, czyli zmiana ruchu ciała (przyspieszenie a) jest proporcjonalna do działającej na nie siły (F), a odwrotnie proporcjonalne do masy (m) ciała.
3-cia zasada (akcji i reakcji): każdemu działaniu odpowiada równe mu, lecz przeciwnie skierowane przeciwdziałanie.


Jakie są implikacje tych zasad? W pierwszej zawarte są dwie istotne idee. Jedną jest bezwładność, tendencja ciał do pozostawania w takim stanie, w jakim się znajdują, niezależnie czy jest to ruch po prostej, krążenie po orbicie czy pozostawanie w spoczynku....

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT