Mamy na stronie: 30552 materiałów

Rozwój państwa - przemysł

Rozwój Państwa: Postęp społeczny i wzrost gospodarczy. Postęp Społeczny: dostęp do oświaty, opieka zdrowotna. Wzrost gospodarczy: zwiększenie się produkcji dóbr i usług, modernizacja, rozbudowa dróg i telekomunikacji. Charakterystyczne cechy państwa wysoko rozwiniętego: Przemysł wysokiej technologii, Wysoki Pkb na jednego mieszkańca, wysoki poziom wykształcenia, największą rolę odgrywają sektory usług, czysta ekologia, środowisko bogate w niezbędne składniki dla organizmu, dzienna dieta, wysoki wskaźnik urbanizacji. 78% miasta w Unia Europejska, 97% Belgia, 62% Polska, 57% Słowacja.
Kraje Trzeciego Świata: charakteryzują się stabilizacji politycznej często dochodzi do zmian rządów i wojen domowych. Władza sprawowana przez dyktatorów, wojsko lub bezwzględnych monarchów dbających o swoje dobra itp. Jest ich bardzo dużo i istnieją po między nimi różnice: - położenie Geograficzne- kraje te leżą w Afryce, Azji, Oceanii i Ameryce Środkowej i Południowej. Religią ludność tych krajów wyznaje islam, buddyzm, hinduizm, i inne. - składem rasowym i etmicznym- Ludzie ci należą do wszystkich trzech ras i posługują się wszystkimi językami wielkością Państw - stopniem uprzemysłowienia i bogactwem: istnieją kraje ropy naftowej i nowo uprzemysłowione np.: Kuwejt, i bardzo biedne Neapol. Gospodarka: zorganizowana działalność ludzka zmierzająca do zaspokojenia potrzeb Pkb: stanowi sumę wartości wszystkich wytworzonych produktów...
Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT