Mamy na stronie: 30552 materiałów

Okręgi przemysłowe


GÓRNOŚLĄSKI OKRĘG PRZEMYSŁOWY

Górnośląski Okręg Przemysłowy (GOP). Jest on silnie wyspecjalizowany w prze­myśle paliwowo-energetycznym i metalurgicznym, wy­korzystującym miejscowe surowce (węgiel kamienny oraz rudy cynku i ołowiu). Znaczną rolę odgrywa także prze­mysł elektromaszynowy, zwłaszcza ciężkich maszyn i urzą­dzeń konstrukcji stalowych. W ostatnim okresie w związku z pogarszającymi się warunkami eko­logicznymi i koniecznością deglomeracji (przenoszenie zakładów poza okręg), tempo rozwoju GOP-u uległo zahamowaniu. Najbardziej rozwijającą się jego częścią jest rejon rybnicki, gdzie nastąpił wzrost produkcji prze­mysłu węglowego, spowodowany budową nowych kopalń.
OKRĘG BIELSKI

Bardziej różnorodną strukturę ma Okręg Bielski. Dominuje w nim przemysł elektromaszynowy, którego szybki rozwój nastąpił w latach 1960-1980 (fabryka samochodów). Dostarcza on wielu produktów i rozmieszczony jest względnie równomiernie. Naj­większymi jego ośrodkami są: Bielsko-Biała, Cieszyn, Żywiec i Czechowice-Dziedzice. Tradycyjny w tym okręgu przemysł lekki reprezentują przede wszystkim zakłady włókiennicze (wełniane), odzieżowe i obuwnicze (Chełmek). Znaczną krajową rolę odgrywają zakłady chemiczne w Oświęcimiu, w Czechowicach-Dziedzicach, a także . przetwórstwa hutniczego..
OKRĘG KRAKOWSKI

Okręg Krakowski znamionuje dość równomiernie rozwinięta struktura produkcji charakteryzująca się jednak...
Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT