Mamy na stronie: 30552 materiałów

hutnictwostrukturaokregiokregi

Charakterystyka okręgów przemysłowych

Okręg katowicki jest jednym z największych okręgów przemysłowych w Polsce. W 1985 r. w przemyśle było zatrudnionych ponad 650 tyś. Osób. Zaczął się on formować w drugiej połowie XIX w., kiedy nastąpił rozwój wydobycia węgla kamiennego oraz hutnictwa żelaza. Obecnie gałęzie te nadal należą do wiodących, przy czym szczególna rola przypada górnictwu węgla kamiennego. Na jego bazie rozwinęła się na dużą skalę elektroenergetyka, przemysł koksowniczy i koksochemiczny. Ważną dziedziną wytwórczości jest tam również hutnictwo cynku i ołowiu. Dogodne warunki zaopatrzenia w surowce dostarczane z miejscowych hut oraz duży lokalny popyt na maszyny i urządzenia stał się podstawą rozwoju przemysłu elektromaszynowego, zwłaszcza ciężkich maszyn i urządzeń, wielkich konstrukcji stalowych. Bardzo duża koncentracja przemysłu, a także jego struktura doprowadziły w tym okręgu do wielu negatywnych następstw, którymi są: olbrzymia dewastacja środowiska, deficyt wody i wysokie koszty jej dostawy z coraz bardziej odległych terenów, przeciążenie sieci komunikacyjnej, deficyt siły roboczej. Zmusiło to do ograniczenia tempa rozwoju przemysłu w okręgu i prowadzenia polityki deglomeracji. Aczkolwiek w praktyce nie zawsze realizowano ją konsekwentnie, udział tego okręgu w ogólnokrajowej produkcji przemysłowej uległ zmniejszeniu. Znacznie natomiast wzrósł udział produkcji przemysłowej w graniczącym z okręgiem katowickim Rybnickim...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT

Powiązane artykuły w naszych serwisach: