Mamy na stronie: 30552 materiałów

eryświatarchaikprekambrmezozoik

Podział i charakterystyka er

ARCHAIK:
era najstarsza (3 mld lat - 1,5 mld lat temu). Skały magmowe i metamorficzne - z nich zbudowane są stare tarcze kontynentów. Miały miejsce potężne ruchy górotwórcze, doprowadziły one do sfałdowania i metamorfizacji skał; rychom tym towarzyszyły wielkie intruzje granitów. W skałach archaicznych nie stwierdzono dotychczas żadnych szczątków organicznych.

PREKAMBR:
(proterozoik) - 1,5 mld - 510 mln lat temu; głównie skały magmowe i metamorficzne, z których powstały tarcze kont. Stwierdzono występowanie szczątków organicznych, rzadkie i źle zachowane szczątki zwierząt bezkręgowych (jamochłony, pierścienice, itp.) oraz sinic i bakterii i prawdopodobnie wiciowców i grzybów.

PALEOZOIK:
od 520 mln lat - ok. 185 mln lat temu; dzieli się na 6 okresow: kambr, ordowik, sylur, dewon. Główne skały okruchowe, wapienie organogeniczne, pokłady soli, gipsów. W erze miały miejsce 2 wielkie orogenezy: kaledońska (przełom sylyru i dewonu), hercyńska (karbon). Występowały już wszystkie znane obecnie typy świata zewn., a ponadto pewne grupy wymarłe. Świat roślinny od glonów do wysoko uorganizowanych roślin lądowych.

ERA MEZOZOICZNA:
Nazwa ery pochodzi z greckiego mesos - środkowi i dzoon - zwierzę.
Erę mezozoiczną można by nazwać średniowieczem dziejów Ziemi. Czas trwania oblicza się na około 155 milionów lat.
Era mezozoiczna jest okresem wielkich zalewów morskich. Zmieniały się granice lądów, powstał Ocean Atlantycki. Ląd...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT

Powiązane artykuły w naszych serwisach: