Mamy na stronie: 30552 materiałów

światreligierasyjęzykiludzie

Zróżnicowanie ludności, religie i języki świata

Szacuje się, że obecnie na kuli ziemskiej żyje ponad 6 mld ludzi.
Jest ona zróżnicowana pod względem rasowym, wyznaniowym, językowym, narodowościowym jak i kulturowym.

Czynniki kształtujące liczbę ludności :
- przyrost naturalny
- migracje
- kataklizmy
Metody ustalania liczby ludności :
- spis powszechny odbywający się co 5-10 lat
- rejestr ludności
- rachunek prawdopodobieństwa
Rozmieszczenie ludzi na kuli ziemskiej :
- obszary bezludne – anekumena – (np. tereny okołobiegunowe, pustynie, szczyty gór)
- obszary o ograniczonej obecności człowieka – paraekumena – (np. stepy, tajga,
tundra)
- obszary zasiedlone, silnie wykorzystywane gospodarczo – ekumena

Średnia gęstość zaludnienia Ziemi wynosi 43 osoby/km2.
Azja – 111 os/km2
Europa – 32 os/km2
Afryka – 23 os/km2
Ameryka Północna i Środkowa – 19 os/km2
Ameryka Południowa – 18 os/km2
Oceania – 3 os/km2

Przyczyny wpływające na różną gęstość zaludnienia :
- przyrodnicze :
- żyzne gleby
- łatwy dostęp do wody
- łagodny klimat
- poza przyrodnicze
- polityczne
- ekonomiczne – np. rozrastanie się dużych okręgów przemysłowych, związane z
występowaniem bogactw naturalnych
- historyczne – do dziś największą gęstość zaludnienia mają obszary, z których
wywodzą się cywilizacje starożytne

ODMIANY I RASY LUDZKIE :

Podstawowe odmiany :
- biała – europeidalna – (rasa europejska i indyjska) – jasna skóra, oczy i włosy
jasno zabarwione ( niekiedy ciemne), silne owłosienie ciała,...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT

Powiązane artykuły w naszych serwisach: