Mamy na stronie: 30552 materiałów

dyktaturawładcyidearelacjereformy

absolutyzm na przykładzie Fryderyka II, Marii Teresy oraz Katarzyny Wielkiej

Przeobrażenia ustrojowe państw europejskich w wieku XVIII były prostą kontynuacją tych procesów i zmian, zachodzących w strukturze i formach władzy państwowej, których nasilenie przypadło na drugą połowę wieku XVII. Z jednej strony trwały procesy zmierzające do pełnego zwycięstwa państw typu burżuazyjnego w Anglii i Niderlandach północnych - z drugiej, umacniał się i utwierdzał absolutyzm w większości krajów Europy, jako ta forma państwa feudalnego, która była w istocie dyktaturą klasy feudałów, sprawowaną przez jednoosobowy ośrodek dyspozycyjny.

Większość krajów Europy były np. w porównaniu z Francją na polu zmian ustrojowych opóźnione, bowiem zachowały jeszcze pod koniec wieku XVII wiele reliktów dawnych urządzeń i form ustrojowych; usiłowały za wszelką cenę nadrobić zaległości. Sprężystość władzy, nieograniczona możliwość dysponowania środkami materialnymi oraz tworzenie silnej armii stanowiącej zbrojne ramię państwa, okazywała się nieodzownym warunkiem skutecznego działania państwa na arenie międzynarodowej; zresztą nie tylko w okresie konfliktów czy też wojen lecz także w czasach pokoju, kiedy siła państwa i zdolność jego energicznego działania były istotnym czynnikiem w życiu ekonomicznym. Był to bowiem okres wyścigu kolonialnego, gwałtownego rozwoju handlu międzynarodowego oraz tworzenia się rynku światowego. Ustrojem państwowym, który w wieku XVIII okazał się, w warunkach istnienia...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT