Mamy na stronie: 30552 materiałów

"Arystokratyzm Platona" Witolda Wróblewskiego - Streszczenie książki

Platon był jednym z największych filozofów Starożytności. Był uczniem Sokratesa, założycielem Akademii. Poglądy filozoficzne Platona wiążą się ściśle z życiem ówczesnej Grecji. Jest to okres kryzysu polis, ostrej walki klasowej. Właśnie tego wpływu sytuacji politycznej na jego filozofię chce dowieść Witold Wróblewski w swej książce „Arystokratyzm Platona”. Platon wywodził się z rodziny arystokratycznej. Bez wątpienia wyniósł z domu różne poglądy.


Zanim autor przybliży owy wpływ arystokracji na Platona przedstawia czytelnikowi ideologię owej warstwy jeszcze przed Platonem.


Słowo arystokracja pochodzi od słów „kreteo” i ,,aristoi”, co znaczy dosłownie rządy najlepszych. W świecie greckim, arystokracja uformowała się jako klasa społeczna w tak zwanej epoce homerowej. Właśnie poematy Homera „Iliadę” i „Odyseję” autor przytacza jako pierwsze świadectwo greckiej arystokracji. W „Iliadzie” Homer kreśli ideał bohatera epoki trojańskiej, który „obejmował przede wszystkim zdolność bojową i zręczność fizyczną, a także sprawność umysłową”. Homer zwraca też uwagę na cechy talie jak: dzielność, dar wymowy. Wróblewski zaznacza, że nie było w „Iliadzie” bohatera doskonałego, ale większość posiadała choć jedną z „wymaganych” cech. Arete -ideał bohatera zależał od Zeusa. To on wyposażał ludzi w określone cechy. W „Odysei” arete ma inne cechy. Jest to przede wszystkim człowiek wolny. Cechy „Aristos” pochodzą...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT