Mamy na stronie: 30552 materiałów

króltestamentpanowaniepolska

Bolesław Krzywousty (daty związane z jego panowaniem i jego testament)

1135-hołd Bolesława Krzywoustego, złożony Lotarowi w Merseburgu, związany był z planami papiestwa, dążącego do podporządkowania opowiadającego się za antypapieżem, kleru polskiego arcybiskupstwa Magdeburga
1136-bulla papieska, potwierdzająca niezależność Gniezna
 
1138-śmierć Bolesława Krzywoustego, testament:
·       Władysław II (Wygnaniec) - dzielnica senioralna, Śląsk
·       Bolesław Kędzierzawy - Mazowsze i część Kujaw
·       Mieszko Stary - Wielkopolska z Poznaniem
·       Henryk Sandomierski - dzielnica sandomierska
·       wdowa Salomea - grody Ziemi Łęczyckiej
·       Kazimierz (pogrobowiec) nie dostał nic
 
1141-wybuch wojny młodszych braci z seniorem Władysławem II
1146-wygnanie seniora do Niemiec
1146-najazd niemiecki pod wodzą Konrada II w obronie Władysława II
1150-seniorem zostaje Bolesław Kędzierzawy
1157-najazd Fryderyka I Barbarossy, cesarza niemieckiego, Bolesław składa mu hołd
1163-synowie Władysława II Wygnańca, Bolesław Wysoki i Mieszko Plątonogi odzyskują dzielnicę swego ojca- Śląsk
1166-ginie w wyprawie pruskiej Henryk Sandomierski; z jego ziem wykrojono księstwo wiślickie dla najmłodszego syna Bolesława Krzywoustego - Kazimierza Sprawiedliwego
1173-śmierć Bolesława Kędzierzawego, konflikt między Mieszkiem Starym a Kazimierzem Sprawiedliwym
1177-wojny domowe: bunt w Krakowie, na Śląsku Bolesław Wysoki z Mieszkiem Plątonogim, w Wielkopolsce Mieszko Stary ze swym...
Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT