Mamy na stronie: 30552 materiałów

Charakterystyka monarchii absolutyzmu oświeconego w Europie wschodniej

Ludność monarchii oświeconej cieszyła się wolnością osobistą mimo, że zrzekała się na osobę króla wszystkich praw politycznych i pierwotnych wolności. Władca oświecony musiał popierać naukę i sztukę, prowokować rozwój kultury, nauki i gospodarki.
Doktryny oświeconego absolutyzmu:
· umowa społeczna
· wolność indywidualna czy też wolność cywilna obywatela
· prawo natury
Absolutyzm oświecony rozwinął się po 1763 roku, gdy na kontynencie skończyły się większe konflikty zbrojne, a władcy mogli zająć się odbudową gospodarki.

Fryderyk II

W przeciwieństwie do innych władców oświeconych nie rozbił struktury stanowej Prus, nie zrobił nic dla chłopów i opierał się w rządzeniu na szlachcie.
 
· powołanie ministerstwa sprawiedliwości i zniesienie tortur
· wpływ Woltera, wprowadzanie tolerancji religijnej, utopijna wizja „pierwszego sługi państwa”
· merkantylizm w ekonomii, rozwój manufaktur i akcja kolonizacyjna
· budowa kanałów śródlądowych, rozwój rolnictwa, budowa magazynów wojennych
· ograniczenie poddaństwa chłopów w dobrach państwowych (chłopi byli głównym składnikiem armii)
· 1773 - kasata zakonu jezuitów
· reforma szkolnictwa powszechnego - powołanie szkół realnych, niższych szkół zawodowych  kształcących kadry dla rozwijającej się sieci manufaktur oraz szkól rolniczych
· ogłoszenie w 1763 roku przymusu szkolnego  - w charakterze nauczycieli często zatrudniano zwolnionych po wojnie siedmioletniej wojskowych i...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT