Mamy na stronie: 30552 materiałów

Dawna historia Polski

Zgodnie z periodyzacją przyjętą dla dziejów powszechnych, średniowiecze polskie zaczynamy od schyłku V lub od początku VI wieku, a zamykamy w połowie XV w.

 


Jest to więc około tysiącletni okres, w którym przodkowie nasi przeszli bardzo dużą ewolucję społeczną, ekonomiczną, ustrojową, polityczną i kulturalną.

 

Badania tej epoki wymagają różnych metod. Pierwsze cztery stulecia podobne są do ostatnich wieków starożytności. Główną rolę poznawczą odgrywa tu archeologia, dopiero od połowy X aż po wiek XIII na czoło wysuwają się źródła pisane (większość obcego pochodzenia).

 

Ostatnie trzy stulecia omawianej epoki zdecydowaną rolę odgrywają już źródła historyczne pisane.

 

Źródła obce do epoki VI w. - koniec X w.:

 

1. Historyk gocki JORDANES - żyjący w VI w. n. e., napisał historię plemienia Gotów. Wspominał on również o Słowianach, a w szczególności o WENETACH, którzy osiedli u źródeł Wisły.

 

2. GEOGRAF BAWARSKI ("Opis grodów i ziem z północnej strony Dunaju") - są to zapiski podające szereg nazw plemion i grodów w ich obrębie. Z pośród polskich możemy wyodrębnić plemiona - Przyczynan, Wolinian, Wiślan, Ślężan, Goplan.

 

3. Żywot arcybiskupa Moraw św. METODEGO - zawiera rozdział o potężnym księciu nad Wisłą, który prześladuje chrześcijan (prawdopodobnie chodzi o plemię Wiślan).

 

4. IBRAHIM JAKUB - dyplomata kalifatu kordobańskiego bawiąc na dworze OTTONA I w 965 lub 966 r....

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT