Mamy na stronie: 30552 materiałów

feudalizmgospodarkawasalsenior

Definicja feudalizmu

Feudalizm i system wasalno-lenny Definicje feudalizmu

Termin feudalizm wprowadzony w XVII w. jest wieloznaczny, używa się go na określenie stosunków politycznych, gospodarczo-społecznych, prawnych. Karol Marks w swojej koncepcji dziejów ludzkości zastosował go, by określić formację społeczno-gospodarczą - mieszczącą się między 28 formacją antyczną (niewolnictwem), charakterystyczną dla społeczeństw starożytnych, a kapitalizmem, właściwym dla społeczeństwa nowożytnego - w której decydujące znaczenie miało posiadanie ziemi.

Cechami charakterystycznymi feudalizmu były:

1. ustrój społeczno-gospodarczy oparty na podzielonej własności ziemi (własność pełna, zwierzchnia, przysługująca panu feudalnemu i użytkowa, którą posiadali chłopi);
2. wielka własność ziemska;
3. eksploatacja ziemi przez uzależnionych ekonomicznie i prawnie od właściciela majątku chłopów;
4. przejmowanie znaczącej części lub całości zysków z tej eksploatacji przez właściciela (renta feudalna);
5. system społeczno-prawny, który utrzymywał w poddaństwie chłopów i blokował awans społeczny stanom niższym.

Ten ustrój kształtował się stopniowo w Europie wczesnośredniowiecznej i doprowadził do znacznego zaniku wolnego majątku ziemskiego na rzecz włości senioralnej, przynosząc jednocześnie uzależnienie ekonomiczne i prawne chłopów (poddaństwo). W XII w. pod wpływem przemian gospodarczo-społecznych włość senioralna uległa rozkładowi,...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT

Powiązane artykuły w naszych serwisach: