Mamy na stronie: 30552 materiałów

Epoka Oświecenia


Oświecenie było pierwszą w nowożytnych dziejach formacją kulturową całkowicie świadomą swojego istnienia . Życie społeczne i kulturalne nacechowane było krytycyzmem wobec istniejącej rzeczywistości i pragnieniem wyzwolenia człowieka z więzów feudalnych, krępujących jego myśli, hamujących rozwój postępu, nauki i oświaty. Intelektualnym podłożem oświecenia były nasilające się już pod koniec wieku XVIII w nauce angielskiej i francuskiej tendencje racjonalistyczne i empiryczne .
Oświecenie dotarło do Polski, gdy prąd ten był już rozwinięty w Europie Zachodniej,
zwłaszcza w Anglii i Francji. Okres oświecenia w Polsce można podzielić na trzy fazy :
- wczesną - od lat 40-tych XVII w. do roku 1764 ;
- dojrzałą (zwaną także czasami stanisławowskimi) – lata 1764- 1795 ;
- schyłkową (zwaną tez późnym oświeceniem lub oświeceniem
postanisławowskim) – lata 1795 do 1822 .
Prąd ten miał się stać głównym źródłem poznania i jego podłoża leżała wiara w potęgę rozumu ludzkiego . Na racjonalistycznych przesłankach zamierzano oprzeć moralność by otworzyć drogę do sprawiedliwej organizacji społeczeństwa, więc podstawowym problemem było podniesienie poziomu wykształcenia, upowszechnienie oświaty . Podstawę ideologii oświecenia sformułował angielski filozof, wybitny przedstawiciel empiryzmu John Locke , ogłosił że źródłem ludzkiej wiedzy jest doświadczenie a młody człowiek jest jak „ tabula rasa ” –...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT