Mamy na stronie: 30552 materiałów

tępienieludzkośćzabórpruskirosyjski

Era tępienia ludzkości w zaborze pruskim i rosyjskim

Jednem z najdonioślejszych następstw powstania styczniowego było rozbudzenie się nacjonalizmu rosyjskiego, który, rozdmuchiwany przez szereg publicystów z Michałem Katkowem na czele, wyładował swą furję na pokonanej Polsce. Już w trakcie powstania rozpoczął akcję eksterminacyjną Murawiew na Litwie, ogniem, krwią i katorgą zmierzając do wyplenienia żywiołów rewolucyjnych. Analogicznych metod jął się w Kongresówce po ustąpieniu Wielopolskiego i W. Ks. Konstantego, nowy namiestnik, Berg. Po uśmierzeniu powstania polityka rządu w gubernjach litewsko­ruskich poszła w kierunku całkowitego wykorzenienia polskości i katolicyzmu. Obywateli, skompromitowanych politycznie skazywano masowo na wysprzedaż majątków i opuszczenie kraju w przeciągu dwóch lat. Osoby narodowości polskiej pozbawiono możności nabywania ziemi w inny sposób, jak w drodze sukcesji beztestamentowej na majątki, będące w rękach polskich, nałożono specjalny podatek. Język polski wyrugowano nietylko z życia, ale z wszelkich miejsc publicznych, pozacierano na ulicach polskie napisy, zabroniono umieszczać na wystawach książki polskie. Mnóstwo świątyń katolickich pozamieniano na cerkwie prawosławne, usiłowano wprowadzić język rosyjski do nabożeństw, duchowieństwu odebrano możność oddziaływania na lud.
W mniej gwałtowny sposób, z równą konsekwencją potoczyła się akcja rządu w Kongresówce. Naczelnem jej zadaniem stało się obdarcie kraju z reszty...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT