Mamy na stronie: 30552 materiałów

zamoyskiwalkipolska

Geneza Powstania Styczniowe

Powstanie styczniowe było zrywem narodowowyzwoleńczym Polaków, który swoim zasięgiem obiął Królestwo Polskie, Litwę, Białoruś i część Ukrainy. Trwało ono około piętnastu miesięcy, a historycy do dziś nie są zgodni w ocenie jego znaczenia. Jednej rzeczy 1863 r. z pewnością nie brakowało: zapału i wiary w zwycięsywo. Liczono na Rząd Narodowy, na dyktatorów powstania, na rewolucyjnych sojuszników w armi rosyjskiej, wreszcie-na wybuch wojny europejskiej. Najgorsze było to, że polski obóz narodowy podzielił się na dwa rywalizujące o władzę ugrupowania: białych i czerwonych. Biali, kierowani przez Andrzeja hrabiego Zamoyskiego i bankiera Leopolda Kronenberga, liczyli na interwęcję państw zachodnich - Francji i Anglii . Chcieli uwłaszczenia chłopów pod warunkiem odszkodowania dla szlachty. Czerwoni, którymi przewodzili: Stefan Bobrowski, Jarosław Dąbrowski, Zygmunt Padlewski, Władysław Sierakowski , dążyli zaś do powstania zbrojnego , chcieli też radykalnie rozwiązać kwestię włościańską poprzez zniesienie pańszczyzny i nadania chłopom ziemi na własność. Rozwój wydarzeń pokazał , że tak naprawdę w powstaniu sprawdzili się jego szeregowi uczestnicy . Przez szeregi powstańcze przewineło się ponad 200.000 ochotników ; jeszcze więcej działało w organizacji narodowej , która miała wszelkie znamiona tajemnego polskiego państwa , w którym świetnie działała powstańcza poczta, policja i sądy, sprawnie ściągano...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT