Mamy na stronie: 30552 materiałów

powstaniemieszkopolitykapolskachrzest

Historia państwa polskiego

Na ziemiach polskich na przełomie IX/X w. zamieszkiwały różne plemiona słowiańskie , które tam przybyły w dobie Wędrówki Ludów.

Pierwszą organizacją przedpaństwową było państwo Wiślan , które zostało pokonane przez p.Wielkomorawskie , które to z kolei uległo Węgrom i dziedzictwo po p. Wielkomorawskim zostało przejęte przez władców czeskich.Historycy przypuszczają ,że w I połowie X w.Małopolska jak i Śląsk mogły znajdować się we władaniu monarchów czeskich. Najważniejsze plemiona , które zamieszkiwały ziemie polskie to Wiślanie, Pomorzanie, Mazowszanie, plemiona Śląskie i prawdopodobnie Polanie. Wśród historyków trwały jednak spory, ponieważ plemię Polan wyłoniło się niespodziewanie. Nie wspomina o nim geograf Bawarski, natomiast Samsonowicz sugeruje, że mogła być to drużyna niewiadomego pochodzenia, która obięła władzę nad plemionami zamieszkującymi rejony Gniezna, Kruszwicy, Gopła.

W tym czasie społeczności plemion słowiańskich prowadziły osiadły tryb życia, gdzie podstawą zorganizowania społecznego była tzw. Wielka Rodzina , w skład której wchodziły rodziny małe , a więc ojciec patriarcha i dorośli synowie z żonami i wnukami. Taka wspólnota prowadziła własną gospodarkę , poprzez uprawę , hodowlę. Po śmierci patriarchy rozpadała się na wielkie rodziny. Obszar zamieszkiwany przez grupę rodzinną nazywano polem , a jednostką nadrzędną było opole. Opola łączyły się w terytoria...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT