Mamy na stronie: 30552 materiałów

Historia Polski - dawni Słowianie

III.    ZARANIE FEUDALIZMU (OD VI DO POŁOWY X W.)

1.    Przemiany w rolnictwie

Początki rolnictwa na naszych ziemiach wiążą się jeszcze z epoką neolitu. Pojawiło się ono wraz z osadnictwem ze strefy naddunajskiej, obejmując najpierw obszary lessowe Małopolski, a następnie Kujawy, póź¬niej Wielkopolskę i Mazowsze. Pierwotnie miało charakter wyłącznie kopieniacki, tzn. polegało na spulchnianiu ziemi prostym ręcznym narzędziem z drewna (rodzaj motyki). Z czasem łączyło się również z wypalaniem lasu, przez co uzyskiwano zarówno nowe grunty pod uprawę, jak i użyźnienie gleby popiołem. Przy pomocy owych ręcznych narzędzi kopieniackich zasie¬wano ziarno w ziemi tak długo, dopóki nie została wyjałowiona. Z kolei porzucano stare pola i szukano nowych. Tereny lessowe jałowiały wolniej i wolniej porastały lasem, toteż sprzyjały rolnictwu osiadłemu. Poważny postęp w rolnictwie przyniosło zastosowanie zwierzęcej siły pociągowej i narzędzi sprzężajnych. Były to zrazu drewniane radła, których znajomość w Europie centralnej przypada jeszcze na środkowy okres epoki brązu, w Polsce zapewne trochę później. Z kolei zaopatrzenie radła w żelazną radlicę usprawniało czynność rozpulchniania ziemi i umożliwiało jej natu¬ralne użyźnianie. Ta nowa zdobycz, przypadająca na epokę żelaza, na zie¬miach polskich przyjęła się później, może dopiero około II w. n.e., w związ¬ku z poważnym wzrostem produkcji żelaza. Wnet obok...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT

Powiązane artykuły w naszych serwisach: