Mamy na stronie: 30552 materiałów

Historia Polski - starożytność

II.    RZUT OKA NA ZIEMIE POLSKIE W STAROŻYTNOŚCI

1.    Ludy łowiecko-zbierackie

Najstarsze ślady pobytu istot ludzkich na ziemiach dzisiejszej Polski pochodzą z epoki, którą geologowie nazywają lodowcową. Zaczęła się ona mniej więcej 800 tyś. lat temu, a zakończyła się około 10 tyś. lat przed n.e. W tym długim okresie czterokrotnie nasuwał się na nasze ziemie od Gór Skandynawskich lodowiec, którego najdalszy południowy zasięg wyzna¬cza linia Karpat i Sudetów. Zlodowacenia trwały w sumie ponad 300 tyś. lat, a towarzyszył im klimat polarny z roślinnością i zwierzostanem tundry. Ziemię porastały mchy i karłowate brzózki, a świat zwierzęcy stanowiły częściowo wymarłe już gatunki, jak mamut, nosorożec włochaty, niedź¬wiedź jaskiniowy, a także renifer, zając bielak, lis polarny. W okresie częściowego cofania się lodowca następowało ocieplenie, a tundrę wypierał step z właściwą mu florą i fauną. Okresy międzylodowcowe (interglacjalne) znamionowały się trwałym ociepleniem, bujną roślinnością, z przewagą lasu, oraz bogatym zwierzostanem leśnym.
W trzecim okresie lodowcowym, kiedy lodowiec sięgnął mniej więcej po Góry Świętokrzyskie, około 200 tyś. lat przed n.e. pojawiły się na naszych ziemiach gromady pierwotnych ludzi, zajmujących się łowiectwem i zbieractwem. Nie pozostały po nich żadne szczątki kostne, a przynaj¬mniej dotąd na nie nie natrafiono, nie umiemy więc określić ich typu...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT

Powiązane artykuły w naszych serwisach: