Mamy na stronie: 30552 materiałów

Imperium Mongołów

Plan:
1. Kształtowanie się potęgi Mongołów.
a ) ustrój społeczny
b ) organizacje plemienne
2. Państwo Czyngis-chana.
a ) Temudżyn
b ) pierwsze podboje
c ) podbój Azji Środkowej
d ) walki w Europie Wschodniej
3. Podboje następców Czyngis-chana.
a ) podział państwa
b ) ujarzmienie Rusi
c ) wyprawa na Węgry i Polskę
4. Ekspansja mongolska w Azji Zachodniej.
5. Rozkład Imperium Mongolskiego.
6. Wojskowość mongolska.
a ) siły zbrojne
b ) taktyka
c ) strategia
7. Ocena własna.

Na Dalekim Wschodzie powstawała potęga, która miała zaważyć w nie-dalekiej przyszłości na losie ziem ruskich. W XII wieku plemiona mongolskie koczujące na terenach dzisiejszej Mongolii, Mandżurii i południowo-wschodniej Syberii weszły w okres głębokich przemian społecznych. Ich rodowy ustrój uległ ostatecznemu rozkładowi, następowało rozwarstwienie członków dawnej wspólnoty rodowej. Te rodziny, które potrafiły wówczas różnymi drogami zdo-być sobie dostatki i niewolników oraz uzależnić od siebie zubożałych członków rodu, znalazły się na czele wspólnot nowego typu. Zwane były ordami i miały charakter militarny. Ordy łączyły się w większe jednostki – plemiona. Rządzili nimi wodzowie, których władza nad współplemieńcami była nieograniczona. Przysługiwał im tytuł chana. Pod wpływem kontaktów z cywilizowanymi lu-dami z południa i zachodu różnicowały się miejscowe społeczeństwa. Wyłoniła się grupa starszyzny plemiennej, tzw. nojonów –...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT