Mamy na stronie: 30552 materiałów

Jaki był zasięg i rozwój reformacji na zachodzie Europy

1517 /31 października - ogłoszenie przez Lutra 95 tez W Wittemberdze. Do jego zwolenników zaliczał się elektor saski Fryderyk a do przeciwników papież, legat kardynał Kajetan
Luter postulował:
· zniesienie odpustów
· zniesienie celibatu
· równość pomiędzy kościołem a władzą świecka
· ograniczenia do 3 sakramentów (chrzest, pokuta, komunia)

1520 - spalenie przez Lutra bulli go potępiającej
1521 - sejm Rzeszy w Wormacji. Który nie dopuszcza do wyklęcia Lutra
1521 - Karol I(V) wydaje edykt zwany wormackim ogłaszający Lutra heretykiem
1524-26 - wojny chłopskie; chłopi znajdowali się pod wpływem filozofii Tomasza Munzera
1529 - złożenie przez książąt Rzeszy protestu („protestanci”) przeciwko edyktowi wormackiemu na sejmie w Spiżu
1530 - wydanie na protestanckim sejmie w Augsburgu wyznania wiary autorstwa Melachtona. Projekt był zbyt ugodowy jak dla Lutra a za bardzo rewolucyjny jak dla Karola I(V), który w tej sytuacji potwierdza postanowienia edyktu wormackiego
1531 - protestanci zawiązują związek obronny w Szmalkalden
1532 - pokój religijny w Norymberdze wymuszony przez postępy Turków w Europie
1446 - wojna szmalkaldzka, w której chodziło jednak bardziej o politykę niż o religię. Cesarz sprzymierzony był z papieżem i luterańskim ks. Maurycym Saskim pokonuje protestantów a elektora Jana...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT