Mamy na stronie: 30552 materiałów

Jakie były osiągnięcia cywilizacyjne Mezopotamii?

Osiągnięcia cywilizacyjne Mezopotamii.
Swoją pracę chciałabym rozpocząć od wyjaśnienia pojęcia cywilizacja, a więc jest to stopień rozwoju społecznego i kultury materialnej, osiągnięty w danym etapie rozwoju społeczno-historycznego. Tak więc osiągnięciami cywilizacyjnymi ludów Mezopotamii możemy nazwać wszystkie przemiany, które zaszły w owej epoce, zarówno w dziedzinie wynalazków praktycznych, osiągnięć organizacyjnych oraz w kulturze.

Do osiągnięć organizacyjnych ludów Mezopotamii zaliczamy przede wszystkim założenie licznych miast-państw, często prowadzących ze sobą walki. Proces powstawania tych miast-państw przyspieszyła konieczność koordynacji prac irygacyjnych wzdłuż Tygrysu i Eufratu ze względu na zwiększającą się liczbę ludności która stale rosła i ciągle zachodziła konieczność zwiększania plonów. Dlatego stosowano różne sposoby, aby pozyskać więcej ziemi uprawnej. Budowano więc kanały nawadniające. Udoskonalenie tejże sieci irygacyjnej wymagało dobrej organizacji pracy, a także osadzenia na miejscach kierowniczych ludzi, którzy posiadali ogromną wiedzę na temat Tygrysu i Eufratu. Potrzebowano również sprawnej sieci do przekazywania informacji o tym, co działo się na poszczególnych odcinkach rzek. Również inne ludy Starożytnego Wschodu tworzyły swoje państwa z podobnych przyczyn.

Pierwsze społeczności ludzkie były małe i nie wymagały skomplikowanego systemu rządów. W wielu spośród tych...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT