Mamy na stronie: 30552 materiałów

wojnypolskaszwedzirosjaturcja

Jakie były skutki wojen toczonych przez Rzeczpospolitą w XVII wieku?

Wstęp i krótka charakterystyka przeciwników Rzeczypospolitej
Czasy baroku i w ogóle wiek XVII zaznaczyły się w historii Polski poważnymi problemami politycznymi z sąsiadami (liczne wojny z Rosją, wojny ze Szwecją i Turcją) oraz problemami z utrzymaniem państwowości polskiej po wygaśnięciu dynastii Jagiellonów. Czasy królów elekcyjnych, z których najbardziej zasłużeni dla utrzymania siły i znaczenia Rzeczpospolitej byli Stefan Batory i Jan III Sobieski stanowiły trudny moment w dziejach, co dodatkowo potęgowałane było przez postępującą kontrreformację.
Przełom w dziejach nastąpił po czasach rządów Sasów, o których mawiano ' za króla Sasa jedz, pij, i popuszczaj pasa'. Sarmacka obyczajowość miała w tych warunkach znakomitą szansę dla swego rozwoju, ale nie jest łatwo oceniać ją szczególnie pozytywnie.
W drugiej połowie XVII wieku, w wyniku splotu wielu czynników wytworzyła się sytuacja polityczna mająca doniosłe znaczenie w dziejach Europy Środkowo-Wschodniej. Na tej sytuacji oparty został nowy układ sił, którego pewne zasadnicze elementy przetrwały aż do wieku XX. Był to skutek rywalizacji kilku państw tej części kontynentu, która to doprowadziła do poważnych zmian i przegrupowań politycznych. Uczestnikami tej polityki były przede wszystkim: Rosja, Polska i Szwecja, jak również Turcja, chanat krymski i Brandenburgia. Jak widać nie są to tylko te państwa, które w sensie geograficznym należały do środkowo-wschodniej...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT