Mamy na stronie: 30552 materiałów

Jakie były ustroje polityczne państw starożytnych

Od niepamiętnych czasów ustrój polityczny zależał od tego kto sprawuje władzę. W starożytności niezależnie od siebie rozwijały się różnorakie sposoby rządzenia. Charakterystyczne jest to, że początkowo pomimo zróżnicowania etnicznego i geograficznego miały one wiele wspólnego. Dopiero z biegiem czasu i rozwojem myśli politycznej każdy region wykształcił indywidualne cechy swego ustroju co zaowocowało powstaniem takich ustrojów jak np. demokracja, republika czy też despotia. Pierwsze cywilizacje starożytne takie jak: Egipt, Mezopotamia i Chiny cechowała podobna polityka. Wspólnymi cechami tych państw było to, że powstały w zbliżonych warunkach - nad wielkimi rzekami oraz ustrój polityczny, który historycy nazwali później despotią teokratyczną. Ten typ rządzenia polegał na skupieniu nieograniczonej władzy w rękach silnej jednostki, która jednocześnie była zwierzchnikiem religijnym. Władcy byli wręcz uważani za wcielenia bóstw. W Egipcie taka władzę miał Faraon, w Mezopotamii – król, a w Chinach – cesarz. Zanim ustroje te osiągnęły końcowy kształt przeszły wiele przeobrażeń, m.in. zjednoczenia państw.  Inaczej rzecz się miała z Indiami, Izraelem, Macedonią i Persją. Tam systemy rządów już były bardziej urozmaicone. W Indiach najwyższą władzę sprawowali kapłani – bramini. Stanowili oni najwyższą kastę (klasę społeczną). Można powiedzieć, że ustrojem w Indiach była religia – braminizm, czyli wiara w...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT