Mamy na stronie: 30552 materiałów

wrzesień1939wojnaklęskaporażka

Kampania wrześniowa-Widmo zagłady

Wczesnym świtem 1 września 1939 r. siły zbrojne Niemiec hitlerow-skich rozpoczęły działania wojenne przeciw Polsce. O godz. 4.45 na pol-ską placówkę na Westerplatte w porcie gdańskim spadły pierwsze pociski z pancernika “Schleswig - Holstein” , któ-ry zawinął do Gdańska parę dni wcze-śniej. Władze hitlerowskie ogłosiły przyłączenie Wolnego Miasta do Rze-szy. Wojska niemieckie przekroczyły granicę z Polską na całej jej długości. Na Rzeczpospolitą runęła masa czoł-gów i ciężkiego sprzętu, a artyleria po-kryła pozycje polskie lawiną ognia. Samoloty hitlerowskie podjęły inten-sywne bombardowanie celów na tere-nie Polski: Pucka, Tczewa, a nawet Grodna. Padły pierwsze ofiary wśród ludności cywilnej. W obliczu otwartej, niczym nie uzasadnionej agresji prezy-dent Mościcki wydał odezwę do obywa-teli Rzeczypospolitej, w której stwierdził podjęcie przez Niemcy agresji przeciw Polsce oraz zwrócił się do obywateli z apelem o obronę wolności i niepodle-głości.
      Bohatersko broniła się 182-osobowa załoga Westerplatte, odpiera-jąc dziesiątki szturmów niemieckich i lawinę ognia artyleryjskiego. Obrońcy Poczty Polskiej w Gdańsku zostali wy-mordowani przez Niemców po zdobyciu gmachu. Od wczesnego ranka 1 wrze-śnia bombowce niemieckie atakowały Gdynię, Puck i Hel. Obroną wybrzeża dowodził kadm. Józef Unrung. Po od-płynięciu do Anglii trzech kontrtorpe-dowców “Burza”, “Grom” i “Błyskawica” trzon floty polskiej stanowił...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT