Mamy na stronie: 30552 materiałów

atenyspartarywalizacjakrólzwiązek

Konkurencja Sparty i Aten w świecie greckim

SPARTA

Sparta zajmuje odrębne miejsce wśród greckich polis . Zajmowała w płd. części Peloponezu żyzną dolinę rzeki Eurotas wraz z całą Lakonią i Mesenią .
W połowie X w.p.n.e. na tereny Lakoni , w wielkim stopniu wyludnione u schyłku epoki mykeńskiej napłynęła ludność dorycka . Państwo Sparta powstało z połączenia pięciu osad i w VIII w p.n.e. zajęło Lakonię , następnie w dwóch wojnach meseńskich podbiło terytorium Meseni zmieniając jej ludność w helo-tów – niewolnych chłopów .
Ustrój społeczny Sparty i jej kultura gwałtownie zmieniły się po wspo-mnianych wcześniej wojnach . Spowodowane to było koniecznością zapobiega-nia buntom ludności podbitej Meseni .
Ludność Sparty dzieliła się na 3 grupy społeczne : pełnoprawnymi oby-watelami byli SPARTIACI , potomkowie najeźdźców doryckich , których głównym zajęciem była wojna i poskramianie siłą helotów . Wojsko , ciężko-zbrojna piechota to HOPLICI .
Spartiaci określali się z dumą HOMOIOI (podobni do siebie , równi ) chociaż w praktyce równość ta nigdy nie rozciągała się na ich ekonomiczny status . Istniała grupa bogatych i biednych spartiatów , a w miarę upływu czasu różnice te wzrastały i stały się źródłem ostrych konfliktów społecznych . Spar-tańska arystokracja miała także decydujący wpływ na sprawy polityczne . Ko-lejną grupą byli PERIOIKOWIE ( gr. perioikoi – mieszkający dookoła ). Była to ludność pochodzenia doryckego , pozbawiona...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT