Mamy na stronie: 30552 materiałów

państwasłowianiesamonfrankowiewładza

Kraj Słowian


Pierwsze państewka Słowian powstały na obrzeżach osadnictwa słowiańskiego. Były to obszary szczególnie narażone na najazdy obcych, gdzie konieczna stawała się intensyfikacja wysiłku zbrojnego. Równie ważne dla powstania państewek słowiańskich było sąsiedztwo silnych organizacji państwowych.
W pierwszej połowie wieku VII powstało państwo Samona. Jego założyciel był kupcem frankijskim, który przybył do kraju Słowian ok. 624 r. Z kroniki tzw. Fredegara, jedynego źródła informującego o tym państewku, wiadomo, że leżało w strefie wpływów Awarów i Franków. Państwo Samona prawdopodobnie obejmowało południową część Moraw, południowo-zachodnią Słowację i Dolną Austrię.
Samon dał się poznać jako waleczny władca słowiański, który kilkakrotnie wchodził w konflikty zbrojne z Awarami i Frankami. Na państwo Samona ruszyła wyprawa Franków na przełomie 631 i 632 r., ale najeźdźcy przegrali trzydniową bitwę. Rozzuchwaleni tym Słowianie wielokrotnie napadali na terytorium frankijskie, o czym z ubolewaniem pisał kronikarz.
Państwo przestało szybko istnieć, podobnie jak powstałe państwo karantańskie. Założyli je Słowianie Południowi, zwani
K a r a n t a n a m i (Słoweńcy). Zajmowali ziemie między Dunajem a Morzem Adriatyckim. Jego usytuowanie w strefie granicznej między Frankami, Longobardami i Awarami sprzyjało koncentracji władzy. Karantania już na początku IX w. utraciła samodzielność polityczną.
Odmienna...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT