Mamy na stronie: 30552 materiałów

księstwowarszawskielegionyzaborypolska

Księstwo Warszawskie i legiony

Dokonując unicestwienia Rzpltej, trzy mocarstwa zaborcze były głęboko przeświadczone, że równa się ono zagładzie imienia polskiego. W zawartej 1797 konwencji petersburskiej zobowiązywały się “nigdy nie włączać do swych tytułów nazwy ani określenia królestwa polskiego”. Polityka wewnętrzna w wszystkich trzech zaborach od pierwszej chwili nastawioną była w kierunku starcia z nich śladów polskości, organicznego ich wcielenia w organizmy państw rozbiorczych. W dzielnicy rosyjskiej utrzymały się pewne urządzenia dawniejsze, jak statut litewski, wybieralne sądy ziemskie, sejmiki i polskie szkoły duchowne, równocześnie jednak spadły na kraj olbrzymie konfiskaty i rozdawnictwo majątków pomiędzy dygnitarzy rosyjskich, zamiana szlachty czynszowej w chłopów, zepchnięcie poddanych do stanu całkowitej niewoli. Rządy austrjackie i pruskie, centralistyczno­biurokratyczne i policyjne, niszczyły z największą bezwzględnością instytucje i tradycje dawnej Rzpltej, dokonywały forsownej germanizacji kraju przy pomocy osadnictwa, urzędu i szkoły, biorąc zaś chłopa w opiekę urabiały go na narzędzie przeciw szlachcie. Rząd pruski równoważył w drobnej mierze te szkody popieraniem interesów materjalnych kraju, austrjacki prowadził gospodarkę rabunkową, prześcigając oba pozostałe intensywnością rekrutacji. Całokształt warunków stwarzał niezmiernie groźne niebezpieczeństwo dla świadomości moralnej narodu. Nietylko szerokie,...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT