Mamy na stronie: 30552 materiałów

walkikozacykozacyturcysarmaci

Literatura dot. Rzeczpospolitej magnatów

II.    RZECZPOSPOLITA MAGNATÓW

1.    Literatura i źródła

Tylko niektóre problemy okresu drugiej połowy XVII i pierwszej XVIII w. budziły szersze zainteresowania historyków. Skupiały się one głównie na pełnych dramatycznego napięcia walkach z Kozakami, z najaz¬dem szwedzkim czy z Turcją; większe zaciekawienie wywoływała także specyficzna obyczajowość „sarmacka”, której apogeum przypada właśnie na te czasy. Natomiast rozwój stosunków wewnętrznych, zarówno poli¬tycznych, jak i ekonomicznych, był przedmiotem o wiele mniej intensyw¬nych badań. Pod tym względem sytuacja nie uległa do chwili obecnej zasadniczej zmianie i w rezultacie znajomość tej epoki jest skromniejsza niż Odrodzenia czy Oświecenia. Przyszłe badania mogą więc doprowadzić do rewizji niejednego z dotychczasowych twierdzeń, opartych często na pobieżnych kwerendach czy wręcz na tradycji historycznej – jak to obser¬wujemy w ostatnich latach choćby w odniesieniu do oceny tzw. czasów saskich.
Okres ten nie doczekał się specjalnych opracowań ani o charakterze ogólnym, ani dotyczących poszczególnych dziedzin. Z tego względu wy¬padnie odwołać się do syntez zebranych w pierwszym rozdziale części I, w których najczęściej okres ten bywa również tra¬ktowany jako oddzielny odcinek periodyzacyjny, niekiedy łącznie z pierw¬szą połową XVII w. Tego typu wyodrębnienie nie budzi wątpliwości z punktu widzenia historii ogólnej, chociaż, jak była już o tym mowa, nie pokrywa...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT

Powiązane artykuły w naszych serwisach: