Mamy na stronie: 30552 materiałów

chłopiszlachtazaborymiastamiasta

Miasta polskie w XIXw.

Chłopi

 W końcu istnienia Rzeczypospolitej szlacheckiej chłopi byli najliczniejszą grupą społeczną, bardzo niejednolitą wewnętrznie pod względem sytuacji prawnej (badacze wyróżnili ponad 20 rodzajów różnego typu statusów prawnych - różne dobra, różne zobowiązania). Przy rozważaniu pozycji chłopów w XIX w. należy uwzględnić kwestię wolności osobistej oraz kwestię własności ziemi - obie były różnie regulowane w trzech zaborach.

 Kwestia chłopska do 1864 r.

 Księstwo Warszawskie

 1807 konstytucja Księstwa znosi poddaństwo osobiste chłopów; tzw. dekret grudniowy (z tego samego roku) stwierdzał, iż uprawiana przez chłopa ziemia wraz ze znajdującym się na niej majątkiem należy do dziedzica, dozwalał też na rugowanie chłopów z ziemi - efektem tych postanowień było faktyczne utrzymywanie się pańszczyzny

 Królestwo Polskie

 1815 konstytucja Królestwa potwierdza wolność osobistą chłopów, utrzymując własność ziemi w rękach szlachty

 1841władze rosyjskie zaczynają zamieniać chłopom w dobrach rządowych pańszczyznę na czynsz (za tym przykładem idą niektórzy właściciele prywatni zwłaszcza w dużych dobrach ziemskich)

 1846 ukaz carski wprowadza ochronę niektórych kategorii chłopów przed rugami z ziemi; chłopom posiadającym min. 3 morgi ziemi przyznaje dziedziczne do niej prawo

 1862ukaz carski zapowiada przeprowadzenie przez władze państwowe oczynszowania chłopów, odsuwając jednocześnie w dalszą przy

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT

Powiązane artykuły w naszych serwisach: