Mamy na stronie: 30552 materiałów

Monarchia Piastów

1. Polityka Mieszka II
a) Zagraniczna
Mieszko II prowadził aktywną politykę międzynarodową. Dwukrotnie wyprawiał się do Saksonii
( 1028,1030), ale 1031r. nie wytrzymał jednoczesnego najazdu cesarza Konrada II oraz księcia kijowskiego Jarosława Mądrego. Od Polski odpadły zdobycze Chrobrego: Milsko i Łużyce przypadły Niemcom a Grody Czerwieńskie Rusi. W rękach czeskich pozostały Morawy a w węgierskich Słowacja.
b) Wewnętrzna
Państwo pierwszych Piastów było bardzo słabo powiązane wewnętrznie. Zdobycze terytorialne przynosiły korzyści i zaszczyty księciu, jego dworowi i drużynie, a dla reszty społeczeństwa były ciężarem. Nie znikły przeszkody naturalne, puszcze lub bagna, które oddzielały siedziby plemion polskich. Poczucie bezpieczeństwa przekreślał fakt bezustannych wojen toczonych ze zmiennym szczęściem. Naturalna gospodarka oznaczała brak handlu między poszczególnymi regionami nie prowadziła do powstania więzi między nimi. Dodatkowo konflik między przedstawicielami dynastii doprowadził do tego, że Mieszko musiał uciekać z kraju a władze przejął jego brat Bezprym, który oddał insygnia...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT