Mamy na stronie: 30552 materiałów

reformacjakościółuniaprądzakon

Nurty reformacji

Unia polsko-litewska Ludwik Andegaweński (1370-1382), unieważnienie testamentu Kazimierza, pozbawienie praw Kaźka Słupskiego 1374-przywilej w Koszycach, ulgi dla szlachty, pierwszy stanowy przywilej generalny (dotyczył całej szlachty) Okres rządów ostatnich Piastów zapoczątkował rozwój monarchii stanowej w Polsce.
Wyróżniamy: stan duchowny, szlachecki, mieszczański, kmiecy (chłopski)
Jadwiga w 1385-układ w Krewie-w zamian za tron polski, książę Litewski Jagiełło zobowiązywał się schrystianizować Litwę i przyłączyć ją do Polski (to ostatnie nie zrealizowane) 1413-unia horodelska-potwierdzono odrębność Litwy, kilkadziesiąt rodów litewskich szlachta polska przyjęła do swoich herbów.
Wojny z Zakonem-Krzyżackie przygotowania najazdu na Litwę, powstanie na Żmudzi (1409), chęć odzyskania ziem zagarniętych przez Zakon 1409-krzyżacki najazd na ziemię dobrzyńską, 1410-1411-Wielka wojna z Krzyżakami
15.07.1410-bitwa pod Grunwaldem, zachwianie potęgi Zakonu
1411-pierwszy pokój w Toruniu, Zakon wypłacił Polsce odszkodowanie pieniężne. Zwrócił: Litwie-Żmudź, Polsce-ziemię dobrzyńską.
Ekspansja Turków osmańskich, zagrożenie Węgier, 1440-Władysław III królem Węgier, 1443-wojna z Turcją (Hunyady), rozejm w Szegednie, 1444-Władysław zrywa rozejm, ginie w przegranej bitwie pod Warną
1453-Turcy zdobywają Konstantynopol. Likwidacja Cesarstwa Bizantyjskiego
Odrodzenie w Europie Zachodniej rozwój gospodarki...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT