Mamy na stronie: 30552 materiałów

Okres Paskiewicza

Katastrofa listopadowa pociągnęła za sobą upadek odrębności państwowej Królestwa oraz ucisk polskości pod panowaniem rosyjskiem. Konstytucja 1815 r. zastąpioną została wydanym w 1832 Statutem Organicznym, który znosząc koronację, sejm i wojsko, poręczał Królestwu zachowanie osobnej administracji oraz praw narodowych i obywatelskich. W praktyce przeważna większość postanowień na korzyść polskości nie została wprowadzona w życie, natomiast proces rusyfikacji kraju i uzależniania go od władz rosyjskich postępował nieprzerwanie naprzód. Ustawy poczęto ogłaszać po polsku i rosyjsku, język rosyjski wprowadzono jako urzędowy do Rady Administracyjnej, 1851 na pocztę. Liczbę komisyj rządowych zredukowano z pięciu do trzech (znosząc wojskową i jednocząc sprawy wewnętrzne z wyznaniami i oświeceniem). W 1837 przekształcono województwa w gubernje, w 1839 poddano szkolnictwo ministerstwu oświaty w Petersburgu przez utworzenie z Królestwa okręgu szkolnego warszawskiego, w 1841 zniesiono Radę Stanu, której atrybucje już pierwej zagarnął petersburski Departament interesów Królestwa Polskiego. Centralnym władzom rosyjskim podporządkowano również sprawy komunikacyjne i pocztowe. 1841 zwinięto sąd najwyższy i apelacyjny, oddając ich atrybucje departamentom IX. i X. rządzącego senatu w Petersburgu. 1847 ogłoszono nowy kodeks prawa karnego, wnoszący obcy zachodnio­europejskim pojęciom system kar.
Zastosowane przez Mikołaja metody...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT