Mamy na stronie: 30552 materiałów

polskazsrrniemcyokupacja

Okupacja Polski przez Niemcy i ZSRR

Tereny pod okupacją niemiecką podzielono na tereny wcielone do Niemiec i obszar generalnego gubernatorstwa; wcielono je na mocy decyzji z 8 paź.'39. Wcielone województwa: pomorskie, poznańskie, częściowo warszawskie, cz.łódzkie, cz. kieleckie, cz. krakowskie, śląskie, suwalszczyzna. Z reszty utw. 12 paź.'39r generalne gubernatorstwo z 4 dystryktów: Warszawa, Lublin, Radom, Kraków (stolica). W 1941 do g.gubernatorstwa dodano dysrtykt Galicja ze stolicą we Lwowie. G.gubernatorem z siedzibą na Wawelu został Hans Frank.
Ziemie wcielone do III Rzeszy:
Cel okupacji: jak najszybsza germanizacja tych terenów oraz biologiczne wyniszczenie ludności polskiej w ciągu 10 lat. Metody: wysiedlanie ludności polskiej np. na tereny gubernatorstwa lub na przymusowe roboty do Niemiec, zniemczanie: zmuszanie do podpisywania Deutsche Volkliste (niemiecka list narodowa) - zmuszano gł. Polaków którzy przed I wojną światową byli obywatelami Niemiec. Naród dzielono na grupy np. Górale, Kaszubi. Zlikwidowano wszelkie ślady polskości: szkoły polskie, instytucje, biblioteki, zgermanizowano nazwy miejscowości, noszono naszytą literę P, traktowano Polaków jak cudzoziemców w Niemczech, konfiskowano własność prywatną np. ziemie, niszczono i wywożono zbiory biblioteczne i dzieła sztuki. Dokonano nieorzystnej wymiany pieniedzy: 2 zł - 1 marka, a można było wymienić tylko 500 zł.
Generalne Gubernatorstwo:
Cele okupacji podobne lecz bardziej rozciągnięte w...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT

Powiązane artykuły w naszych serwisach: