Mamy na stronie: 30552 materiałów

monarchiakulturapolitykadynastiaarmia

Opis wojny domowej

Monarchia ang. XVI/XVIIw. przeżywała okres rozkwitu gosp., kulturalnego i politycznego. Szczególnie w gospod. ang. nastąpił gwałtowny rozwój związany z rozbudową posiadłości gosp. Rozwijało się sukiennictwo, prze. węglowy i metalurg. W I poł. XVIIw. w Anglii wykształciły się warstwy społ.: klasa śr.; klasa wyższa; wielka burżuazja handl.-finansowa. Anglia w XVII w. Weszła z nową dynastią na tronie - Stuartów - w osobie króla Jakuba I Stuarta (1603-25). Przyczyny rewolucji burżuazyjnej w Anglii w XVII w. Były złożone. W sferze społ.-gosp. - mimo zachodzących zmian w rolnictwie i przemyśle ang. w miastach dalej dominował ustrój cechowy, a na wsi własność feudalna Te średniowieczne pozostałości krępowały rozwój gospod. i funkcjonowanie nowych grup ludności. W stos. religijnych dominował Kościół anglikański, którego głową był król. Coraz więcej zwolenników zdobywał purytanizm (odłam kalwinizmu). Ponieważ król był głową kościoła purytanie występowali pośrednio przeciwko monarsze. Przyczyny polityczne rewolucji miały wielkie znaczenie - Jakub I Stuart i Karol I Stuart (1625-49) mieli skłonności do rządów absolutystycznych. Otaczali się złymi doradcami. Prowadzili niepopularne w społeczeństwie angielskim wojny, a z braku pieniędzy nakładali podatki i cła bez zgody parlamentu. Na tle spraw rel., finans. i polityki zagr. dochodziło do konfliktów z parlamentem, które zostały zapoczątkowane zawarciem w 1603r....

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT